İmar barışından vatandaşların yararlanabilmesi için almaları gereken Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren bir belgedir.