Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanması esnasında mal sahiplerinin gayrimenkullerinin tamamını ya da bir kısmını kamuya terk etmesidir. Kamuya terk olarak da adlandırılan bu işlem, imar planları çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı gibi tesislerin kurulumu için yapılır.

Önceden yol olmasına rağmen, imar planı kapsamında kapanmış olan bir yolun imar planındaki amacına göre işleme tabi tutulmasına yola ihdas adı verilir. İmar Kanunu’na göre imar planı doğrultusunda herhangi bir yerin imar parselini oluşturmak amacıyla, yoldan ihdas uygulaması yapılabilir.