Mimari projlerin daha doğru ve etkin bir şekilde tasarlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan ve altlık olarak kullanılan bölgenin detaylı durumunu, topoğrafyasını ve tüm yapıları yansıtan haritalara Plankote denir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur.

Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.