Kat İrtifakı Nedir, Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı meselesi özet olarak “arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkı” olarak tanımlanır. Biçimsel anlamda bir tapu çeşidi olan kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaatta hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek amacı ile hazırlanır. İnşaat halinde olan yerleşim projeleri de sözü edilen bu kat irtifakı çerçevesinde ele alınır.

İnşaat halindeki bir proje üzerinde hak ve söz sahibi olabilmek, hukuki anlamda bağlanabilirliğe ulaşabilmek için kurulacak kat irtifakı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile kurulur. Kat irtifakı tapusu için yapılacak başvurularda dilekçe, vaziyet planı, yönetim planı, liste, tapu senedi ve nüfus cüzdanı, vergi numarası gibi belgeler istenir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskân belgesine sahip olunması gerekir. İskân belgesi, yapı kullanım belgesi olarak da adlandırılabilir. Daire, depo, mağaza ya da kat gibi bağımsız bölgeler için alınan kat mülkiyeti, tamamlanmış bir inşaat olmasını da gerekli kılar. Kat mülkiyetinin alınacağı taşınmazın bağımsız olması, bu belge türü için zorunluluk taşıyan bir başka faktördür.