İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında
tanımlanan arazi kullanım kararları doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi
ve tapuya tescil edilerek yeni mülkiyet yapısının oluşturulmasıdır.