ifraz, “ayırma” anlamına gelir. Hukuk sistemimizde, daha çok imar hukukunda kullanılan ifraz terimi, kaynağını ve uygulama alanını İmar Yasası’nda bulur. İfraz, tıpkı tevhit gibi bir “imar planı uygulama yöntemi”dir. İfraz, İmar Yasası’nın öngördüğü usule bağlı kalınarak, belirli bir taşınmazın imar planına uygun şekilde bölünmesi, parçalara ayrılmasıdır. Tevhit ise, “birleştirme” anlamında kullanılır. Tıpkı ifraz gibi, belirli bir taşınmaza imar planının uygulanması için, farklı tapu kayıtlarına sahip taşınmazların birleştirilerek yeni ve bütün bir taşınmaz oluşturulması demektir.