Fotogrametri genel olarak, cisimler ve oluşturdukları çevreden yayılan ısınların şekillendirdiği fotoğrafik resimlerin ve yaydıkları elektro manyetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlama işlemleri sonunda bu cisimler ve çevre hakkında güvenilir bilgilerin elde edildiği bir teknoloji ve bilim dalıdır.

Temelde fotogrametri resim çekme noktasının konumuna göre,
Hava Fotogrametrisi
Yersel Fotogrametri olmak üzere ikiye ayrılır.

Hava fotogrametrisi, topografik ve tematik haritaların üretimi, sayısal arazi modelleri elde etmek amacıyla kullanılır. Yersel fotogrametri ise Mimarlık, Harita Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği çalışmalarında, arkeoljik amaçlı çalışmalarda, tıpta, trafik kazaları, kriminoloji v.b çalışmalarında kullanılmaktadır. Yersel fotogrametri yöntemi fotogrametrik röleve yapımında yıllardır başarı ile kullanılan bir yöntemdir. Gelişen bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile birlikte, klasik yersel fotogrametrik yöntemi yerini dijital yersel fotogrametri yöntemine bırakmıştır. 

True Ortofoto 

True Ortofoto: True ( doğru – gerçek ) ortofoto, normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların, DSM kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir. her iki ortofotoda dezavantaj yüksek binalardan koordinat alırken gerçek düzlemde hataların olmasıdır. Zemin koordinatları tutarken, ani yükselen binaların köşe koordinatları yükseklik farkından ve perspektif düzelmeden dolayı hatalar göstermektedir.True ortofoto sağlam bir altlık olmakla birlikte, koordinatlar hiçbir zaman bire bir tutmaz. en iyi yöntem hava fotoğraflarının, tüm hatalarının giderildikten sonra stereo ortamında 3d görülerek çizilmesi ile elde edilen çizimlerdir.