Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), dünya üzerindeki sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme süreçlerinde, kullanıcılara yardımcı olmak üzere, coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. Verilerin bir bilgi sistemi ortamında coğrafi koordinatlarıyla birlikte tutulmasıdır. Bu koordinatlı verilere “mekânsal veri” adı verilmektedir. CBS ortamında veriyi görüntülemek için çoğunlukla haritalar kullanılmaktadır. CBS aracılığıyla, “coğrafi bilgi” görüntülenebilir, işlenebilir, değiştirilebilir ya da bu veriler arasında çeşitli bağlantılar kurulabilir. CBS çok geniş bir tanım olmakla birlikte, aslında çok çeşitli teknolojiler, süreçler ve yöntemlerin bir birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. CBS’yi oluşturan bileşenler içerisinde, harita ve yazılım dışında, faaliyet gösterilen alana göre konuya özel birçok alt bileşen bulunmaktadır. Çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. 

CBS uygulamaları; 

 •  Kent Bilgi Sistemi, 
 •  Orman Bilgi Sistemi, 
 •  Karayolları Bilgi Sistemi, 
 •  Arazi Bilgi Sistemi, 
 •  Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, 
 •  Lojistik Bilgi Sistemi, 
 •  İç Güvenlik Bilgi Sistemi, 
 •  Araç İzleme Bilgi Sistemi, 
 •  Trafik Bilgi Sistemi, 
 •  Kampüs Bilgi Sistemi, 
 •  Deprem Bilgi Sistemi, 
 •  Harita Bilgi Sistemi,
 •  Toprak Bilgi Sistemi vb.