Tapu Planları Tüzüğü’ne göre, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulumu için bağımsız bölüm planı hazırlanması gerekir. Bağımsız bölüm planı ile bir ana gayrimenkul üzerinde inşası planlanan yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin yerleri ve numaraları ruhsata, projelere, vaziyet planındaki ölçülere ve yönetmeliğe uygun şekilde, sayısal ve çizgisel şekilde gösterilir.